With love, Tereza.

With love, Tereza.

Tereza Hadrbolcova. Powered by Blogger.

Bylo Nebylo // Once Upon a Time

Loire Valley, France
1. Začíná naše expedice podél řeky Loiry a okolních zámcích. První zámek, který navštěvujeme je ten, co je nám nejblíž - Château d'Amboise. Městečko, ve kterém se nachází je hrozně malebné a trochu mi připomíná Anglický venkov. Procházíme si zahrady, které jsou úchvatné. Všechno je precizně sestříhané a po zahradách jsou rozmístěny obrazové rámy vždycky u nějakého zajímavého výhledu. Skvělý nápad! Zajímavostí tohoto místa je, že to bylo poslední místo odpočinku Leonarda da Vinci. Má tu svou hrobku, která tvoří dominantu tohoto zámku.
// Our fairytale journey is about to begin. We are planning to visit few castles in the Loire Valley. We begin with Château d'Amboise which is the closest to us. The castle is located in a town which is so picturesque and it reminds me of the English countryside. We walked a little in the gardens which are breathtaking. Everything is neatly trimmed and couple picture frames are set up around the garden to help tourists put the certain view in focus. That’s such a good idea! One interesting thing about this place is that it was the final resting place of Leonardo da Vinci. He has his own tomb in the gardens which makes the castle a prominent and important landmark.
Tereza Hadrbolcova
Tereza Hadrbolcova
Tereza Hadrbolcova
Tereza Hadrbolcova
2. Další zámek, který navštěvujeme je Château de Villandry. Tenhle zámek si kdysi postavil ministr financí krále. (Že by pár peněz z královské pokladničky?) Každopádně místo je to obrovské a především nádherné! Hezčí zámecké zahrady jsem snad ještě nikdy neviděla!
Jsou tu například 4 hlavní čtvercové zahrady, které symbolizují 4 typy lásky - něžnou, vášnivou, přelétavou a tragickou. I další části ale vypadají zajímavě. Je tu třeba bylinková zahrádka, kde mě uchvátily dva druhy máty - pomerančová a čokoládová a také fialová bazalka. Dále tu byl schovaný krásně střižený tenisový kurt jako na Wimbledon a potom je tu třeba ještě labyrint a zelinářská zahrada. 
// The second castle we went to see was Château de Villandry. This castle was built by the king's Finance Minister (money probably stolen from the king’s money chest?!) However, the place was huge and wonderful at the same time! I have never seen such beautiful castle gardens in my life, ever! It’s no wonder they are an UNESCO World Heritage. For example, there were 4 square gardens which symbolised 4 types of love - tender, passionate, fickle and tragic love. Isn’t it amazing? Even the other parts of the gardens were interesting. There was a herbal garden which fascinated me a lot because two types of mint (unknown for me until now) were growing there. The first one was orange mint and the second one was chocolate mint, and there was also a purple basil just as a matter of interest. I can't forget to mention a tennis court which was a bit hidden but still it looked like it was just ready for Wimbledon. And last but not least, there was a maze and potager (the kitchen garden). 
Tereza Hadrbolcova
Tereza Hadrbolcova
Tereza Hadrbolcova
Tereza HadrbolcovaTereza Hadrbolcova
Tereza Hadrbolcova
3. Třetí zámek je Château de Chenonceau, který má být podle všeho ten nejvíce navštěvovaný místními i turisty. Sama monumentální příjezdová cesta nemá chybu. Musím ale říct, že právě u tohodle místa bylo podstatné si trochu přečíst o jeho historii, protože to dotváří místu svojí výjimečnost. Proto sem jezdí tolik lidí. Ani ne tolik kvůli tomu, jak zámek vypadá, ale právě kvůli jeho historii. Položení zámku je ale také zajímavé. Vlastně je postaven na mostě přes řeku a i zahrada je obehnaná vodou. Co se týče té historie, tak se tu vystřídalo spoustu významných panovníků, umělců jako Voltaire nebo Rousseau a především spoustu panovnic. Zámku se také říká “Zámek urozenách dam”. Diana z Poitiers, Kateřina Medicejská, Luisa Lotrinská, Lousia Dupin, Marguerite Pelouze a Simone Menier. 
Během první světové války se ze zámku stala nemocnice pro vojáky a během druhé světové války byl zámek na demarkační čáře. Tudíž jedna strana byla kontrolována nacistickým vojskem a druhá byla pro Francouze volná. Když zrovna nebyli vojáci poblíž, dvěře se otevřeli, aby mohli francouzští obyvatelé uniknout do bezpečné zóny. 
// Château de Chenonceau was the third castle we visited that day which is said to be the most visited by locals and tourists. The main entrance was monumental itself. But I must say that it was important to learn something about this place in advance just because it put the final touch and created the exceptionality and the real meaning of the place. That’s why so many people go there to see the castle - not really for the architecture but mainly to see the history of the place. The location of the castle is interesting too. In fact, it is built on a bridge and everything (including the garden) is surrounded by water. When it comes to the history, many famous rulers, artists such as Voltaire and Rousseau and primarily female sovereigns lived there. The castle was also called the ladies’ chateau. Diane de Poitiers, Catherine de Medici, Louise de Lorraine, Louise Dupin, Marguerite Pelouze and Simone Menier - all of them played a big role in the history of this place. During World War I, Chenonceau itself played an important role as it became a hospital for soldiers and during World War II, the line of demarcation between Nazi-controlled France and free France was exactly along the Cher River - the river running under the castle. When enemy soldiers weren’t around, people opened the castle doors so french inhabitants could escape and get to the safe zone. 
4. Čtvrtý zámek v pořadí je zámek Château de Blois. K zámku musí člověk vyjít, tudíž se posilňujeme kávou a eclair au chocolat dole v jediné oteřené kavárně. Nějak před celou potom přicházíme na náměstí a zjišťujeme, že na okolním domu začínají postupně z oken vylézat draci. Je to teda dost přepísklé, ale jako atrakce k hradu je to dostatečné. Jen bych pak nechtěla uklidňovat ty děti, které z toho budou mít trauma celé dětství. Zámek je velký, ikdyž se to na první pohled nezdá a má moc pěkná schodiště. 
// Château de Blois was the fourth castle we have visited. You have to climb up a small hill to get to the castle so before we went up, we strategically had a coffee and eclair au chocolat in the only open café down the hill just in case something happened to us while climbing up the 6 stairs, right? We managed to get uphill just before the top of the hour and we realised that some (fake) dragons with shining red eyes were crawling out of the building facing us. I must say it was a bit too much but it was adequate for the place as an attraction for sure. I just wouldn't be that happy as a parent helping his traumatised children. Anyway, the castle is pretty big which is not that obvious from outside. On top of that, there's a really nice outside staircase! 
5. V neposlední řadě bych Vám ráda představila zámek n.5 Château de Chambord, největší zámek v oblasti podél Loiry. A ten musím říct, že je tedy velkolepý - jak rozlohou, tak architekturou. Jsou tu uvnitř unikátní schody, které navrhl sám Leonardo da Vinci. Jsou takříkajíc dvouproudové, tudíž dva lidé je můžou používat ve stejný čas bez toho, aniž by na sebe narazili. To je vynález. Vyšli jsme úplně až nahoru, odkud je nádherný výhled na okolí zámku. Celou svou rozlohou už trochu připomíná Versailles. Zajímavý fakt - za války si v tomhle zámku Leonardo ukrýval svůj nejcenější obraz. Uhádnete jaký?
Ovšem že to byla Mona Lisa. 
// Last but not least, I want to present to you the castle n.5 Château de Chambord, the largest château in the Loire Valley. And I must say that this one was spectacular not only for its expanse but also for its architecture. Inside, you can find the famous double helix staircase by Leonardo Da Vinci with two spirals so that two people can use it at the same time without running into each other. Let’s call it an invention. We went up to the rooftop to see the amazing view of the area around the castle. It reminded me of Versailles for a moment. One interesting fact - Leonardo da Vinci used this castle as a hiding place for his famous painting during the war. Can you guess which one?
Of course it was Mona Lisa. 
 
Zazvonil zvonec a tímto je naší prohlídky francouzských zámků konec. Jistě doporučuji tohle okolí navštívit! Všechno je v dojezdové vzdálenosti autem a ta místa jsou opravdu úchvatná a to jsme zdaleka neviděli všechno! 
// This is the end of our tour de french castles. I highly recommend taking the time to visit the area in the Loire Valley and its castles. The places are not that far from each other and it’s worth a visit as the castles are wonderful (and we haven’t even seen all of them by far). 
With love, 
T. x 

No comments