With love, Tereza.

With love, Tereza.

Tereza Hadrbolcova. Powered by Blogger.

Day 6 - Caorle

Caorle Venice, Italy

Den 6 - Caorle, Itálie // Day 6 - Caorle, Itálie

Dnešní porgram nebyl ničím výjimečný. S mamkou jsme se šly podívat po Corle po drobných obchůdkách, koupily jsme si pár věcí a pak se sešly s ostatními na večeři.
Byla nádherná večerní porcházka po promenádě s krásným nebem.
// Todays program was not special. I went with my mum to city centre. We bought some things in little shops and then we met with rest for dinner. 
But todays evening walk through sea promenade was wonderful with beautiful sky. No comments