With love, Tereza.

With love, Tereza.

Tereza Hadrbolcova. Powered by Blogger.

Day 4 - Venice

Venice, Italy

Den 4 - Benátky, Itálie // Day 4 - Venice, Italy


Večer přišla pěkná bouřka, tak se jdeme ráno podívat k moři. Je tu vyplaveno hrozně moc mušlí a jsou docela vlny. Počasí dneska na koupání vůbec není, tak jsme se rozodli udělat si výlet do Benátek, které jsou od nás kousek. Jupí!
// There was a huge storm last night. 
So we're going to sea in the morning. Plenty of shells are on the beach and waves are also bigger then usual. Definitely the weather is not for swimming or sunbathing today. We’ve decided to visit Venice. It is not so far from Caorle. 

Cestou si čtu knížku “Jíst, Meditovat, Milovat”. Tu knížku i film mám hrozně ráda. 
Pár slov z knížky :
● Na tomhle světě neexistuje tak vážný problém, aby ho nedokázala vyléčit horká koupel, sklenka whisky a modlitební knížka.
●Existuje jeden nádherný starý italský vtip o chudákovi, který každý den chodí do kostela a modlí se před sochou velkého světce:
“ Prosím, prosím, prosím....dej, ať vyhraju loterii!“
Tu prosbu opakuje po řadu měsíců.
Nakonec socha vyčerpaně obživne, shlédne na prosebníka s krajním znechucením a odpoví:
„Synu...prosím, prosím, prosím....kup si los!“ 
― Elizabeth Gilbert - Jíst, Meditovat, Milovat

// I’m reading a book “Eat, Pray, Love” during the road. I really like this book and movie as well.
Let’s share some words with you which I liked.
●“There’s no trouble in this world so serious that it can't be cured with a hot bath, a glass of whiskey, and the Book of Common Prayer.”
●“There's a wonderful old Italian joke about a poor man who goes to church every day and prays before the statue of a great saint, begging, "Dear saint-please, please, please...give me the grace to win the lottery." This lament goes on for months. Finally the exasperated staue comes to life, looks down at the begging man and says in weary disgust, "My son-please, please, please...buy a ticket."
― Elizabeth Gilbert - Eat, Pray, Love
Auto necháváme na velkém parkovišti u přístavu. Je to přesně ten přístav, kde jsme před měsícem kotvili s Norwegian Jade. Je to opravdu neskutečné, jak ten čas letí. Sladké vzpomínky. Zrovna tu parkuje jedna větší loď.
Jdeme na water taxi a tentokát jedeme rovnou do Benátek k Ponte di Rialto. Most, na kterém jsou malé obchůdky a denně ho navštíví nespočet turistů.
// We’re leaving our car at the car park next to Venice port. It’s the same port where we started our journey with Norwegian Jade ship. It’s terrible how time flies. Sweet memories. Right now there is also one bigger ship but I don't know its name.
We’re going to water taxi and we’re sailing through Grand Canal straight to Ponte di Rialto for now. The bridge where are the small shops and it’s daily visited by hundreds of visitors

Náš cíl je ale jiný. Na internetu jsme našli fotku jedné ůžasné knihovny, která je nedaleko. Je to pravda, že daleko od nás není, jenže navigace si nějaké uličky ani neukazuje a knihovnu nám namířila úplně jinam. Naštěstí jsou tu ochotní lidé a radí nám, kudy jít. Díky tomu jsme vlastně viděli spoustu míst, na která bychom jen tak nenarazili. Jsme na náměstí Campo Santa Maria Farmosa. Sedáme si do kavárny. Víte co je vtipné? Mají tu přirážku na každou věc asi 2€ za to, že sedíte venku.
// Our destination is different. We found a picture of bookshop on the internet. The bookshop is not so far from us but you know the GPS is quite confused by the little streets so it directed us somewhere else. Luckily some kind man helped us. At least, thanks to that, we are able to see places we will never find. We are at the Campo Santa Maria Farmosa. We’re sitting in a cafe. Do you know what’s funny? They will charge you 2€ on everything if you’re sitting outside. 


Už jdeme jen jednou ulicí a jsme tu. Vítejte v nejkrásnější knihovně na světě. Přesně to je napsané u vchodu a slova jsou pravdivá. Knížek je tu opravdu hrozně moc. Jsou v gondole, na hromadách, na zemi, ve zdi,.. všude. Do toho jsou tu kočky a celkově to místo vypadá naprosto úchvatně. Je tu cesta k malému zákoutí, kde jsou udělané schody ze starých knížek a na zdi je napsáno: “Pokračuj nahoru, je tam nejhezčí výhled.” Soukromý výhled na jeden vodní kanál a pár malých mostů. Úžasné. Další zákoutí je se sedačkou u výhledu na vodu a na zdi je nakreslený panáček, který plave s nápisem “Fire Exit”. Jsem uchvácená!Jestli vám teď můžu doporučit místo, které v Benátkách musíte zaručeně vidět.. nebude to Piazza San Marco ani Ponte di Rialto, ale právě LIBRERIA ACQUA ALTA DI FRIZZO LUIGI.

// One more street and we are here. Welcome to the most beautiful bookshop in the world. And believe me or not the words are so true! There are lots of books. Some of them are in gondola, another like a heap, another on the floor, on the wall,.. everywhere. Also they have some cats sitting on the books. There is a way to little secluded place where books are made into stairs and there is a sign on the wall: “Follow the books steps, climb, go up - wonderful view”. Private view of water canal with little bridges. Amazing. Another secluded place is with a chair and there is a small picture of man swimming in the water with a sign “Fire Exit”. I love it!
Now I can recommend you some place in Venice. It won’t be Piazza San Marco nor Ponte di Rialto.. but definitely it will be
LIBRERIA ACQUA ALTA DI FRIZZO LUIGI.!
Míříme zpátky k centru a jdeme na večeři. Uvolňuje se tu místo v jedné pizzeria, na které je shodou okolností napsáno, že je to nejstarší pizzerie v Benátkách od roku 1947. Potom už jdeme na Piazza San Marco a odjíždímě vodním taxi zpět do přístavu. Noční Benátky jsou taky fascinující!
// “Welcome at traditional Conca D’Oro - the very first pizzeria in Venice since 1947 so let’s taste a bite of history.” We’re having dinner here. Then it’s time to go back through Piazza San Marco and catch a water taxi. Venice by night - something amazing as well. 


No comments