With love, Tereza.

With love, Tereza.

Tereza Hadrbolcova. Powered by Blogger.

WE ARE ALL ADVENTURERS

Dočetla jsem článek ze Suitcase magazin, ke kterému jsem se chystala už nějakou dobu. Ostatně jako se chystám na tu hroudou časopisů a knížek, které se mi hromadí na nočním stolku. Ale na to taky dojde čas. Suitcase jsem za poslední dobu dala právě kvůli dalšímu nalezenému čtivu a také kvůli práci stranou. Teď jsem si k tomu ale vynahradila čas, protože jsem potřebovala nějakou změnu. Člověk taky v určitý moment vnímá něco trochu jinak. Například když zrovna čte o cestování, může do toho vložit taky kousek sebe a zamyslet se na tím více, než kdy jindy. Článek se právě jmenoval "We Are All Aventurers" od Rae Boocock.
// I finished reading an article from Suitcase magazine which I wanted to read for a long time but never found the right time for it due to many reasons. Finally, I managed to squeeze in some time to finish this wonderful article by Rae Boocock called “We Are All Adventurers”. I feel like I can appreciate it the most now out of all the times I’ve been trying finish reading this article. 

Hned ve druhém odstavci na mě kouká citát "jobs fill your pocket, but adventures fill your soul". Ať už dobrodružství hledáme v knihách, v historii nebo příbězích, které prožíváme dnes; nebo o kterých debatujeme s ostaními. Každé dobrodružství je něčím výjimečné nebo zajímavé, ať už se nám zprvu osobně může zdát sebevíc fádní.
// There’s this saying which caught my attention. “Jobs fill your pocket, but adventures fill your soul”. Be it searching for adventures in books, history or stories about which we hear from others or which we even experienced ourselves. Each adventure is exceptional and interesting in its own way, although it might sometimes seem dull. 

Co mě ale nejvíce zaujalo, byla myšlenka o micro-adventure, o kterém se tu píše, a které teď více než jindy naprosto chápu. Píše se tu: "Adventure no longer means ditching your finance job to swim with turtles". Zní to zvláštně, ale tohle léto jsem ve stylu micro-adventure pojala sama, jako nikdy dřív. Co jiného Vám totiž dá tak moc v tak krátkou dobu, jako jsou dva měsíce doma?
Jedna velká dlouhá dovolená?  Chvilkově asi ano. Ale jsou to hlavně ty malé momenty kolem, které to všechno nakonec stejně spojí dohromady. S velkými plány totiž ve zbytku času nezbyde čas na to ostatní a na ty ostatní. 
// What I found the most interesting was the idea of the micro-adventure which I now understand like never before. It says “Adventure no longer means ditching your finance job to swim with turtles".
It probably sounds weird but I really went about my summer in this manner this year. What else can really inspire you in such a short period of time - in my case more or less two months?! Is it really just about the long holidays? It might be for the moment but with all honesty, you probably end up not having time for anything else and anyone else. 

Co dál propojit s dobrodružstvím? Čtu.
Lidé kolem. Bezpochyby. Zejména když víte, že jste přes rok pryč a kdo ví, kdy se vůbec uvidíte. Místa kolem. Ty, ze kterých se dá čerpat tak moc, ikdyž to třeba ani zprvu nevypadá.
Nejde o počet, typ a název akce, ale o to, co to člověku dá - proč, jak, s kým.. víte jistě sami, jak to funguje právě u Vás. "They are a refresh button for our busy lives". Refresh button tyhle zážitky opravdu jsou. Refresh button ruší předsudky, že člověk musí pracovat 24/7 a maximálně jet někam, kde už to má měsíce dopředu domluvené. Nemusí.
// So, what else to interconnect with adventure? Just keep reading. 
People around you. I think it’s crucial to dedicate most of your time to people who deserve it, especially when you might not see them for the whole year long when you’re away. It’s crucial to dedicate time to explore places that will give you new and positive energy. It’s not about the number, the sort of adventure or event or the name of it. It’s about what it actually gives your afterwards. “They are a refresh button for our busy lives”. All those adventures truly are a refresh button. They eliminate the biases that we have to work 24/7 to only go to a place which you book months and months in advance. Frankly? You don’t really have to do that in the majority of the cases. 

Na výlety, akce, kafe... člověk chodí/jezdí s lidmi, co ho dobíjejí pozitivní energií, je jim s nimi fajn a předávají mu další zkušenosti. Na výlety, akce, kafe... člověk chodí/jezdí tam, kde ještě nebyl, kde ví že chce být, kam ví, že chce někoho vzít. Dobrodružství lze najít kdekoliv, za jakékoliv situace. "Adventure is a mindset of optimism and curiosity". Jen jsem Vám chtěla říct, že je hrozně fajn si to uvědomit.
// So what is it really about? In my opinion, it's about all the trips, events, coffee meet-ups  you plan with people who give you the positive energy, who make you feel comfortable and who give you other experiences. All the trips, events, coffee meet-ups  at the places you’ve never been to or places you know you’ve always wanted to go to or you want someone to be there with you. You can find adventure everywhere. "Adventure is a mindset of optimism and curiosity”. And it’s so damn good to realise it! 

Pro někoho banalita, ale já si tohle občas musím připomenout v tomhle čím dál busy světě. Člověk se neustále žene za něčím novým a přitom zapomíná, že to všechno kolikrát najde i vedle sebe. Nové perspektivy často přichází od spousty signálů kolem, i z těch prostých a často opomíjených. Stačí se obklopit těmi správnými lidmi, dělat něco, co člověka baví a hledat to, v čem člověk vidí smysl.
// It’s a banality for some, but I do need to remind myself about this from time to time in this fast-paced-busy-world.  We tend to search for more and rush into things that we actually forget that most of the things  can be found right next to us. New perspectives frequently come in a range of signals, sometimes even the simplest and often the disregarded ones.  The easiest thing is to surround yourself with the right people, to be in the right mindset and to find what really makes sense and what has the real positive impact on your life. 

"To paraphrase Proust, the real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes". 

Díky Rae za tento článek. // Thank you, Rae, for this article.
Chtěla jsem předat dál a inspirovat další rychloběžce životem, tak snad se Vám líbil. // I just wanted to pass it on to you and hopefully inspire some of you. 

With love, T. x 


No comments